Bomii Serwis Sp. z o.o. S.K. Bełchatów. Taśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe. Łączenie taśm przenośnikowych tkaninowo-gumowych, sprzedaż, klejenie, naprawa, serwis, montaż. Gumowanie bębnów. Przenośniki taśmowe

Taśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe stosowane są we wszystkich gałęziach przemysłu. Za pomocą taśm przenośnikowych transportowane są m.in. następujące materiały: piasek, gruz, kamień, glina, tłuczeń szklany, żwir, cement, węgiel, warzywa, owoce. Taśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe produkowane są w różnych szerokościach, grubościach, klasach, stopniach wytrzymałości oraz ścieralności. Dlatego też niezmiernie ważny jest właściwy dobór taśmy przenośnikowej, co wprost wpływa na bezawaryjność pracy przenośnika taśmowego. Wybierając taśmę przenośnikową należy uwzględnić wiele danych dotyczących konstrukcji przenośnika, rodzaju transportowanego materiału, a także warunków pracy i typu środowiska, w jakim będzie ona eksploatowana. Taśma przenośnikowa tkaninowo-gumowa powinna być odpowiednio elastyczna, ale także zachowywać sztywność linii transportowej. Należy również zwrócić uwagę na współczynnik tarcia między taśmą przenośnikową a bębnem napędowym oraz taśmą przenośnikową a transportowanym materiałem. Na wydajność transportu wpływa struktura zewnętrzna taśmy przenośnikowej tkanino-gumowej oraz w przypadku taśm pracujących na przenośniach skośnych zastosowanie zabieraków oraz burt bocznych. Nieodpowiednio dobrana taśma przenośnikowa może być powodem nagłej awarii oraz skrócenia okresu eksploatacji samej taśmy.

Firma Bomii Serwis Sp. z o.o. S.K. Bełchatów świadczy kompleksowe usługi doradcze dotyczące doboru taśm przenośnikowych tkanino-gumowych.

Najważniejsze czynniki wpływające na dobór taśmy przenośnikowej:

- średnice bębnów przenośnika (napędzającego i zwrotnego), a także bębna napinającego (rolki napinającej), jeżeli taki został zamontowany w zestawie;
- geometria bębnów poruszających taśmę przenośnikową i rodzaj ich pokrycia;
- rodzaj zastosowanego napędu: rewersyjny, ciągnięty lub pchany;
- temperatura otoczenia, w jakim pracuje taśma przenośnikowa oraz temperatura transportowanego materiału;
- prędkość liniowa taśmy przenośnikowej tkanino-gumowej;
- sposób pracy taśmy przenośnikowej (np.: praca na stole ślizgowym, po rolkach, na płasko, w niecce);
- rodzaj transportowanego materiału.

Przy doborze taśm przenośnikowych należy uwzględnić metodę ich łączenia. Taśmy tkaninowo-gumowe łączy się stosując metodę wulkanizacji, klejenia lub łączy się je mechaniczne.

Więcej informacji na temat metod łączenia taśm przenośnikowych tkanimowo-gumowych.

Budowa typowej taśmy przenośnikowej

Taśma przenośnikowa tkaninowo-gumowa ogólnego przeznaczenia składa się z rdzenia, który stanowią najczęściej przekładki poliamidowo-poliestrowe lub poliamidowo-poliamidowe, okładek gumowych (nośnej i bieżnej lub tylko nośnej) o różnej grubości oraz obrzeży gumowych. Liczba przekładek w rdzeniu taśmy przenośnikowej waha się przeważnie od 2 do 5. Między przekładkami tkaninowymi znajduje się warstwa gumy międzyprzekładkowej. Obecnie coraz częściej sprzedawane są taśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe bez obrzeży gumowych. Różnica w grubości pomiędzy okładką nośną a bieżną taśmy przenośnikowej nie powinna przekraczać stosunku 3:1. Rodzaj i struktura okładki bieżnej taśmy przenośnikowej wpływa na poziom hałasu oraz ilość poboru energii. Taśmy gumowe przeznaczone dla przemysłu lekkiego są zazwyczaj wykonane z kauczuku butadienowo-sterynowego oraz kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego, który jest bardzo odporny na tłuszcze i oleje.

Właściwości fizyko-mechaniczne taśm przenośnikowych tkaninowo-gumowych

W celu określenia właściwości fizyko-mechanicznych taśm przenośnikowych tkaninowo-gumowych bada się m.in. ich wytrzymałość ma rozciąganie, wydłużenie w chwili zerwania, odporność na ścieranie i na działanie ciepła. Dla okresu eksploatacji taśmy przenośnikowej tkaninowo-gumowej znacznie ważniejsza jest odporność na ścieranie użytej gumy niż grubość okładek.

Firma Bomii Serwis Sp. z o.o. S.K. Bełchatów prowadzi sprzedaż taśm przenośnikowych tkaninowo-gumowych wraz z możliwością wykonania połączeń w obwód zamknięty metodą wulkanizacji na gorąco, na zimno lub mechanicznie / bezpośrednio u Klienta bądź na miejscu w Zakładzie Produkcyjnym w Bełchatowie. Oferowane taśmy przenośnikowe tkaninowo - gumowe posiadają najwyższą jakość i objęte są gwarancją.

Sprzedaż i serwis taśm przenośnikowych tkaninowo-gumowych (montaż, wulkanizacja, klejenie, łączenie, naprawa)

Firma Bomii Serwis Sp. z o.o. S.K. Bełchatów oprócz taśm przenośnikowych ogólnego przeznaczenia prowadzi sprzedaż, montaż, naprawę, klejenie, wulkanizację oraz serwis następującyh taśm przenośnikowych:

- taśmy przenośnikowe progowe;
- taśmy przenośnikowe typu Chevron;
- taśmy przenośnikowe olejoodporne i tłuszczoodporne;
- taśmy przenośnikowe odporne na wysoką temperaturę;
- taśmy przenośnikowe trudnościeralne;
- taśmy przenośnikowe trudnozapalne;
- taśmy przenośnikowe z linkami stalowymi;
- taśmy przenośnikowe z atestem spożywczym;
- taśmy przenośnikowe PCV.