Magazyn taśm przenośnikowych. Taśmy przenośnikowe. Wulkanizacja taśm przenośnikowych, sprzedaż, łączenie, klejenie, naprawa, serwis, montaż. Gumowanie bębnów. Przenośniki taśmoweTaśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe można łączyć w sposób mechaniczny (połączenia mechaniczne, spinki, łączniki) oraz metodami opartymi na klejeniu. Metody oparte na klejeniu zachowują ciągłość struktury taśmy, co ma korzystny wpływ na bębny i krążniki przenośnika. Połączenia klejone taśm przenośnikowych charakteryzują się najwyższymi parametrami wytrzymałościowymi. Połączenia klejone dzielą się na połączenia na zimno (schodkowe) oraz połączenia na gorąco (wulkanizowane) schodkowe i palczaste. Połączenia palczaste stosowane są w przypadku taśm jedno przekładkowych, a połączenia schodkowe do taśm przenośnikowych wieloprzekładkowych.

Przy wykonywaniu połączeń palczastych metodą wulkanizacji konieczne jest usunięcie okładek z taśmy w miejscu łączenia oraz dokładne ukształtowanie wg szablonu przygotowanych końcówek taśmy. Połączenia schodkowe dla taśm tkaninowo-gumowych wieloprzekładkowych wykonywane są metodą na zimno i gorąco. Połączenie na gorąco uzyskuje się przez klejenie przygotowanych powierzchni mieszankami gumowymi oraz klejami kauczukowymi, złożeniem łączonych elementów i wulkanizowaniem pod ciśnieniem w określonej  temperaturze i czasie. Połączenia na zimno wykonuje się przez powleczenie przygotowanej powierzchni samowulkanizującym klejem, uzupełnieniem szczelin zamykających połączenie, złożeniem łączonych elementów, dociśnięciem i sezonowaniem.

Firma Bomii Serwis świadczy pełny serwis taśm przenośnikowych: wymiana, montaż, połączenie, wulkanizacja, klejenie, itp.